Date: Wed 22 May 2019

Wildcard Available for Nathaniel MG Cup

Cyfle i'ch clwb gystadlu yng Nghwpan y Cynghrair Cenedlaethol.

The Football Association of Wales is proud to announce that a new format for the Nathaniel MG Cup for Season 2019/20 which will include all Tier 2 clubs a one Wildcard entry.
The competition organisers are keen for any club who believe that they should be considered for the Wildcard position to contact gderfel@faw.co.uk by Wednesday May 29th 2019 stating their reasons and staking their claim for the available place.
Is a club reaching a specific milestone this year? Has your team created waves in your League or Cup competition? Is there an old rivalry that you’d like to resurrect?
Let us know your story and your application will be considered before an announcement is made on June 1st 2019. (application form attached).
Clubs without floodlights can apply for the Wildcard position – but will have to play away from home from Round 3 onwards.
46 Clubs will be admitted into the Competition

a) 12 Welsh Premier League Clubs in 2019/20
b) 17 Tier 2 clubs (North Wales) in 2019/20
c) 16 Tier 2 clubs (South Wales) in 2019/20
d) 1 Wildcard

Round 1: Involves Wildcard & Tier 2 Clubs – Weekend of August 3rd 2019
Round 2: JD WPL Clubs join – Weekend of August 10th
Round 3: 24/9/19
QF: 29/10/19
SF: 23/11/19
Final: Weekend of 1/2/20


Gwnewch Gais Dros Eich Clwb

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru’n falch o gyhoeddi y bydd fformat newydd yn cael ei gyflwyno i gystadleuaeth Cwpan Nathaniel MG ar gyfer tymor 2019/20. Bydd holl glybiau Uwch Gynghrair Cymru JD, holl glybiau ail haen y pyramid & 1 clwb ychwanegol yn cymryd rhan.
Os hoffech i’ch clwb gael ei ystyried ar gyfer y lle ychwanegol hwn – danfonwch y ffurflen gais at gderfel@faw.co.uk erbyn ddydd Mercher y 29ain o Fai 2019 gan egluro rhinweddau eich clwb a’ch cais. (ffurflen gais wedi ei hatodi).
Bydd y cais llwyddiannus yn cael ei gyhoeddi ddydd Sadwrn y 1af o Fehefin.
Nid yw’n orfodol i’r clybiau sy’n gwneud cais gael llifoleuadau ond byddant yn gorfod chwarae oddi-cartref o’r drydedd rownd ymlaen.

Rownd 1 – Cynnwys Cybiau’r Ail Haen & 1 clwb ychwanegol – Penwithnos Awst 3ydd 2019.
Rownd 2 – Clybiau Uwch Gynghrair Cymru JD yn ymuno – Penwythnos Awst 10fed.
Rownd 3 – 24/9/19
Rownd yr 8 Olaf – 29/10/19
Cyn-derfynol – 23/11/19
Ffeinal – Penwythnos 1/2/20.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
WPL Preview: Bangor City v The New Saints 01/12/12